Ξενοδοχείο Χαρά

Έυζωνοι

 Αδαμίδης Συμεών 

τηλέφωνο 2343051300

www.hotelhara.gr