Συνεργείο αυτοκινήτων -ελαστικά

 Καπουσίδης Ηλίας

Αξιούπολη

τηλέφωνο 2343032387

Ασφάλειες Αυτοκινήτων & λοιπές

Αδαμόπουλος Γεώργιος

Αξιούπολη

τηλέφωνο  2343032691

Η σελίδα μου...........

Οδική βοήθεια-Συνεργείο

Παπαδόπουλος Στέφανος

Πολύκαστρο  (Οδός Σταδίου)

Τηλέφωνο 23422454