Γενικός οικογενειακός Ιατρός

MSC Στεργίου Γ. Σωτήριος 

Αξιούπολη (Πλατεία ελευθερίας)

  τηλέφωνο 2343031000& 6973482268

e-mail : dr.stergiou-sotirios@hotmail.com