ΤΑΧΙ έδρα Ειδομένη

Χαραλαμπάκης Σταύρος

τηλέφωνο 6872323456

ΤΑΧΙ έδρα Εύζωνοι

Γεωργιάδης Γεώργιος

τηλέφωνο 6886902788