Ελαιοχρωματισμοί

(Μονώσεις-Πλακάκια-Σκεπές)

Αξιούπολη

''Klodi''

  τηλέφωνο 6982344049

(Θέρμανση-Υδραυλικά)

(Τεχνικό γραφείο -Πυροσβεστικά είδη )

ΔΑΜΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Πολύκαστρο Μ Αλεξάνδρου 22

 τηλέφωνο:  2343-024977

                6944258337

Η σελίδα μας ....