Υλικά Οικοδομών-Χρώματα

 Καρακασίδης Δημοσθένης 

Πολύκαστρο -Μ.Αλεξάνδρου 36

τηλέφωνο 2343022379